Min IPv6: Hvad er min IP-adresse?

IP Information - Bruger du IPv4 eller IPv6 til at forbinde til denne side?

Om Min IPv6

Denne side viser, om du er forbundet via IPv4 eller IPv6.

En IPv6-adresse, som står for Internet Protocol version 6, er den nyeste version af internetprotokollen, der bruges til at identificere og lokalisere enheder på internettet. IPv6 blev udviklet for at adressere forskellige mangler ved sin forgænger, IPv4, især den begrænsede mængde tilgængelige IP-adresser. Dette er afgørende, da antallet af enheder, der tilslutter sig internettet, vokser.

I modsætning til IPv4, som bruger en 32-bit adressestruktur og kan indeholde omkring 4,3 milliarder unikke adresser, bruger IPv6 en 128-bit adressestruktur. Dette fører til en næsten uudtømmelig forsyning af adresser, en astronomisk mængde af omkring 340 undecillion mulige adresser. Denne udvidelse sikrer, at enhver tænkelig fremtidig enhed, fra smartphones til køleskabe, kan have en unik IP-adresse.

IPv6-adresser noteres typisk som otte grupper af fire hexadecimal cifre, adskilt af kolonner. For eksempel: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Inden for denne notation er kompressionsteknikker tilladt, der kan forenkle visningen af IPv6-adresser, som fx udeladelse af førende nuller og sammenføjning af på hinanden følgende nul-sektioner.

Udrulningen af IPv6 er et vigtigt skridt i at fremtidssikre internettet, da det understøtter flere enheder, bedre routing og adresse auto-konfiguration samt forbedringer inden for sikkerhed. Derfor er IPv6 blevet en afgørende grundsten for den fortsatte vækst og udvikling af internettet.

Home / Konverter IPv4 til IPv6 / VPN: Skjul min IPv6 og IPv4 / Kontroller IPv6-support / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP