Minun IPv6: Mikä on IP-osoitteeni?

IP-tiedot - Käytätkö IPv4:ää vai IPv6:ta yhteyden muodostamiseen tälle sivustolle?

Tietoa Minun IPv6:sta

Tämä sivu näyttää, käytätkö yhteyden muodostamiseen IPv4:ää vai IPv6:ta.

IPv6-osoite, joka tarkoittaa Internet-protokollan versiota 6, on internet-protokollan uusin versio, jota käytetään laitteiden tunnistamiseen ja paikantamiseen internetissä. IPv6 kehitettiin korjaamaan useita edeltäjänsä IPv4:n puutteita, etenkin IP-osoitteiden saatavuuden puutetta. Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun huomioidaan yhä kasvava määrä internetiin kytkettyjä laitteita.

Toisin kuin IPv4, joka käyttää 32-bittistä osoiterakennetta ja voi sisältää noin 4,3 miljardia ainutlaatuista osoitetta, IPv6 käyttää 128-bittistä osoiterakennetta. Tämä johtaa lähes ehtymättömään osoitevarantoon, uskomattomaan määrään noin 340 undecillion mahdollista osoitetta. Tämä laajennus varmistaa, että jokaiselle kuviteltavissa olevalla tulevaisuuden laitteelle, älypuhelimista jääkaappeihin, voidaan antaa ainutlaatuinen IP-osoite.

IPv6-osoitteet merkitään yleensä kahdeksana neljän heksadesimaalinumeron ryhmänä, jotka on erotettu kaksoispisteillä. Esimerkiksi: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Tässä merkintätavassa sallitaan tiivistystekniikat, jotka voivat yksinkertaistaa IPv6-osoitteiden esittämistä, kuten johtavien nollien poistaminen ja peräkkäisten nollasegmenttien yhdistäminen.

IPv6:n käyttöönotto on tärkeä askel internetin tulevaisuuden turvaamisessa, koska se tukee useampia laitteita, tarjoaa paremman reitityksen ja osoitteiden automaattisen konfiguroinnin sekä parannuksia turvallisuudessa. Näin ollen IPv6 on muodostunut olennaiseksi perustaksi internetin jatkuvan kasvun ja kehityksen kannalta.

Home / Muunna IPv4 IPv6:ksiksi / VPN: Piilota IPv6- ja IPv4-osoitteeni / Tarkista IPv6-tuki / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP