Min IPv6: Hva er min IP-adresse test

IP Informasjon - Bruker du IPv4 eller IPv6 til å koble til denne siden?

Om Min IPv6

Denne siden viser om du kobler til via IPv4 eller IPv6.

En IPv6-adresse, som står for Internet Protocol versjon 6, er den nyeste versjonen av internettprotokollen som brukes for å identifisere og lokalisere enheter på internett. IPv6 ble utviklet for å adressere diverse mangler ved sin forgjenger, IPv4, hovedsakelig mangelen på tilgjengelige IP-adresser. Dette er avgjørende ettersom antallet enheter som kobles til internett øker.

I motsetning til IPv4, som bruker en 32-bit adresserstruktur og kan inneholde omtrent 4,3 milliarder unike adresser, bruker IPv6 en 128-bit adresserstruktur. Dette fører til en nesten uuttømmelig reserve av adresser, en astronomisk mengde av omtrent 340 undecillioner mulige adresser. Denne utvidelsen sikrer at enhver tenkelig fremtidig enhet, fra smarttelefoner til kjøleskap, kan ha en unik IP-adresse.

IPv6-adresser noteres vanligvis som åtte grupper av fire heksadesimale siffer, adskilt med kolon. For eksempel: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Innen denne notasjonen er det tillatt med kompresjonsteknikker som kan forenkle visningen av IPv6-adresser, slik som utelatelse av ledende nuller og sammenslåing av påfølgende null-seksjoner.

Utrullingen av IPv6 er et viktig skritt i å fremtidssikre internettet, da det støtter flere enheter, bedre ruteren og adresse auto-konfigurasjon, samt forbedringer på sikkerhetsområdet. Dermed har IPv6 blitt en avgjørende grunnstein for den kontinuerlige vekst og utvikling av internettet.

Home / Konverter IPv4 til IPv6 / Sjekk IPv6-støtte / VPN: Skjul min IPv6 og IPv4 / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / IP Webhosting / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP