Mój IPv6: Test mojego adresu IP

Informacje IP - Czy używasz IPv4 czy IPv6 do połączenia z tą stroną?

O IPv6

Ta strona pokazuje, czy łączysz się przez IPv4 czy IPv6.

Adres IPv6, co oznacza Internet Protocol wersja 6, jest najnowszą wersją protokołu internetowego używanego do identyfikacji i lokalizowania urządzeń w Internecie. IPv6 został opracowany w celu rozwiązania wielu niedostatków swojego poprzednika, IPv4, w tym przede wszystkim braku dostępnych adresów IP. Jest to istotne w kontekście rosnącej liczby urządzeń łączących się z Internetem.

W przeciwieństwie do IPv4, które używa struktury adresowej 32-bitowej i może zawierać około 4,3 miliarda unikalnych adresów, IPv6 wykorzystuje strukturę adresową 128-bitową. To prowadzi do niemal nieskończonego puli adresów, astronomicznej liczby około 340 undecilionów możliwych adresów. Ta ekspansja gwarantuje, że każde możliwe przyszłe urządzenie, od smartfonów po lodówki, może być wyposażone w unikalny adres IP.

Adresy IPv6 są zwykle zapisywane jako osiem grup czterech cyfr szesnastkowych, oddzielonych dwukropkami. Na przykład: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. W tej notacji dozwolone są techniki kompresji, które pozwalają na uproszczenie wyświetlania adresów IPv6, takie jak pomijanie zer wiodących oraz łączenie kolejnych sekcji zerowych.

Wdrażanie IPv6 jest kluczowym krokiem w zapewnieniu przyszłości bezpiecznego Internetu, ponieważ obsługuje więcej urządzeń, lepsze trasowanie i auto-konfigurację adresów, a także udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki temu IPv6 stał się kluczową podstawą dla ciągłego wzrostu i rozwoju Internetu.

Home / Konwertuj IPv4 na IPv6 / Sprawdź obsługę IPv6 / VPN: Ukryj mój IPv6 i IPv4 / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP