IPv6 của tôi: Kiểm tra địa chỉ IP của tôi

Thông tin IP - Bạn đang sử dụng IPv4 hay IPv6 để kết nối với trang web này?

Về IPv6

Trang web này cho bạn biết bạn đang kết nối thông qua IPv4 hay IPv6.

Địa chỉ IPv6, viết tắt của Internet Protocol phiên bản 6, là phiên bản mới nhất của giao thức internet được sử dụng để xác định và định vị các thiết bị trên internet. IPv6 được phát triển để giải quyết nhiều hạn chế của người tiền nhiệm, IPv4, bao gồm chủ yếu là sự thiếu hụt các địa chỉ IP có sẵn. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh số lượng thiết bị kết nối internet ngày càng tăng.

Trái ngược với IPv4, sử dụng cấu trúc địa chỉ 32-bit và có thể chứa khoảng 4,3 tỷ địa chỉ duy nhất, IPv6 sử dụng cấu trúc địa chỉ 128-bit. Điều này tạo ra một nguồn cung cấp địa chỉ gần như vô tận, với khoảng 340 undecillion địa chỉ có thể có. Sự mở rộng này đảm bảo rằng mọi thiết bị tương lai có thể tưởng tượng được, từ điện thoại thông minh đến tủ lạnh, đều có thể được cung cấp một địa chỉ IP duy nhất.

Địa chỉ IPv6 thường được ghi dưới dạng tám nhóm bốn chữ số thập lục phân, được phân tách bằng dấu hai chấm. Ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Trong ký hiệu này, các kỹ thuật nén cho phép làm đơn giản hóa việc hiển thị địa chỉ IPv6 được phép, chẳng hạn như bỏ qua các số không đầu tiên và kết hợp các phần số không liên tiếp.

Việc triển khai IPv6 là một bước then chốt trong việc đảm bảo tương lai an toàn cho internet, vì nó hỗ trợ nhiều thiết bị hơn, định tuyến tốt hơn và tự động cấu hình địa chỉ, cùng với cải tiến về mặt bảo mật. Do đó, IPv6 đã trở thành nền tảng cơ bản cho sự phát triển và tăng trưởng liên tục của internet.

Home / VPN: Ẩn IPv6 và IPv4 của tôi / Chuyển đổi IPv4 sang IPv6 / Kiểm tra hỗ trợ IPv6 / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP